Breathwork – spojený vědomý dech

Co je terapie dechem?

Hluboká Práce s Vědomým Dechem

🌬️ Breathwork: Klíč k hluboké transformaci skrze dech 🌬️

Vítejte v světě Breathwork: Představte si nástroj, který vám umožní ponořit se do hlubin svého vnitřního já, objevit skryté potenciály a dosáhnout trvalých změn ve svém životě. To vše skrze jedinečnou práci s dechem. Breathwork je cesta k objevení síly dechu jako nástroje transformace.

Proč se pustit do Breathwork: Breathwork vám přináší nevídanou možnost prozkoumat své emoce, otevřít se novým perspektivám a propojit se se svou autentickou esencí. Je to cesta, která vám umožní osvobodit se od starých vzorců, nalézt vnitřní klid a směřovat k trvalým změnám ve svém životě.

Vám Breathwork přinese:

 • 🌟 Hluboká transformace: Práce s dechem může otevřít dveře k hluboké transformaci na fyzické, mentální i emocionální úrovni.
 • 🌌 Osvobození emocí: Breathwork vám umožní bezpečně prožít a uvolnit emocionální bloky, které vás mohou brzdit.
 • 🧘 Větší uvědomění: Propojení s dechem vám pomůže zvýšit uvědomění a přítomnost v každodenním životě.
 • 🌿 Posílení intuice: Breathwork podporuje vaši schopnost naslouchat své vlastní intuici a moudrosti.

Různé možnosti Breathworku: Rozumím, že každý má svou cestu. Proto jsem připravil různé možnosti, jak s Breathwork pracovat:

 • 🌈 Ochutnávkové workshopy: Krátké a intenzivní zážitky, které vás seznámí s magií Breathworku.
 • 💻 On-line breathwork: Možnost prozkoumat Breathwork z pohodlí domova.
 • 🌙 Hlubší večerní workshopy: Kombinace Breathwork s relaxací a rituály, jako například kakaovým rituálem.
 • ☀️ Celodenní akce: Prohloubení vaší práce s Breathwork během intenzivního dne.
 • 🌄 Vícedenní retreaty: Ponoření do opravdu hlubokého Breathwork zážitku během delšího pobytu.
 • 🌟 Individuální terapie: Nejúčinnější možnost na míru pro trvalou změnu ve velmi krátkém čase.

Cesta k trvalé transformaci: Chceme vám připomenout, že Breathwork je cesta. Pro dosažení trvalých změn a hluboké transformace je doporučeno absolvovat alespoň 5-10 sezení. Tyto seance mohou být kombinovány dle vašich potřeb a finančního plánu, aby vám přinesly maximální užitek.

Investice Do Sebe: Vaše cesta Breathworkem je investicí do vaší osobní transformace a kvality života. Celková investice do sebe prostřednictvím Breathworku vám přinese nepřeberné množství trvalých změn a otevře dveře k vnitřnímu klidu a radosti.

👉 Spojte se se svou vnitřní sílou: Začněte cestu ke své vlastní transformaci vyhledáním a registrací v seznamu kurzů ještě dnes. Breathwork je klíč k odemknutí vaší neomezené síly. 

Co můžete získat?

 • Uvolnění napětí a stresu
 • Zklidnění mysli a zvýšení koncentrace
 • Zmírnění frustrace a nerozhodnosti
 • Zlepšení vůle
 • Zlepšení kvality vztahu k sobě a ostatním

Napadlo vás někdy, že něco tak automatického, jako je dýchání vám může přinést do života spoustu radosti? Přesvědčte se sami o tom, že každé lidské tělo je dokonalý stroj, který má potenciál se doslova prodýchat do klidu a štěstí. Terapie dýcháním tak může být dalším dílkem skládačky na cestě za tou nejlepší verzí sama sebe. Na cestě za lepšími vztahy, za láskou, za pokorou a moudrostí.


Pojmy

Kvalifikovaný odborník na Breathwork, který poskytuje individuální a/nebo skupinová sezení. Jsou certifikováni CCB kvalifikací pro Breathwork, která splňuje minimální požadavky stanovené Global Professional Breathwork Alliance. Zdroj: https://ibfbreathwork.org/

 • je prožitková praxe, která využívá vědomé propojené dýchání a techniky těla a mysli k podpoře fyzické, emocionální, mentální a duchovní úrovně bytí.
 • Některé školy CCB jsou psychoterapeutické. Existují různé školy CCB: Rebirthing, Holotropní dýchání, Integrativní dýchání, Šamanské dýchání a Transformační dech®…
 • Důraz kladený na různé části sezení, stejně jako různé teoretické a duchovní rámce, určují rozdíly mezi školami.
 • Vědomé spojené dýchání je dechová technika, při které se záměrně propojuje nádech s výdechem bez jakýchkoli přestávek.
 • Mnoho technik se vyvinulo z Rebirthing Breathwork – vědomého propojeného dýchání, které původně popsal Leonard Orr v 70. letech 20. století.
 • Propojování nádechu a výdechu způsobuje změny ve fyziologii těla a umožňuje vstoupit do změněných stavů vědomí.
 • Vědomé propojené dýchání umožňuje rozvíjet hluboké uvědomění si sebe sama, našeho spojení se sebou samým, ostatními a přírodou, což poskytuje základ pro hluboký osobní rozvoj.
 • Z Rebirthing Breathwork se vyvinuly další školy vědomého propojeného dýchání, z nichž každá kombinuje různé léčebné modality se základní dechovou praxí. Těmito modalitami mohou být: hudba, zvuk, práce s tělem, voda, afirmace a koučování. Kombinace práce s dechem a dalších terapeutických přístupů rozvinuly  tyto praktiky do silného psychoterapeutického přístupu.
 • Zatímco mnoho vědomých technik propojeného dýchání má jedinečný přístup a duchovní rámec, většina zahrnuje čtyři primární složky:
 • Vědomé spojené dýchání: žádné pauzy mezi nádechem a výdechem.
 • Brániční dýchání: aktivní nádech do břicha s uvolněným rozpínáním hrudníku.
 • Uvolněný výdech: výdech je pasivní pohyb (uvolněte se).
 • Dýchací kanál: vdechujte a vydechujte stejným kanálem (nosem nebo ústy).
 • Většina praktik navíc uznává, že jak dech, tak tělo mají vrozenou léčivou schopnost a využívají pozitivní záměr k soustředění energie sezení.
 • Vědomé dýchání je praxe dýchání s vědomím, záměrem a pozorností ke svému vnitřnímu prožívání v přítomném okamžiku.
 • Praktiky vědomého dýchání se mohou lišit v trvání, intenzitě a účelu. Mohou být tak jednoduché jako je několik minut vědomého dýchání, které podpoří duševní soustředění a relaxaci. Mohou ale trvat hodinu nebo více, vytvářet změněné stavy vědomí a hluboce osobní psychoterapeutický proces.
 • Pravidelné vědomé dýchání může pomoci rozvíjet schopnost relaxace, a to i v náročných situacích.
 • Vědomé dýchání je jádrem mnoha psychologických terapií, meditací a jógových praktik a používá se v přípravných a relaxačních fázích mnoha fyzických aktivit.
 • Vědomé dýchání mohou praktikovat všechny věkové kategorie za všech okolností, školy, pracoviště, nemocnice a v obdobích stresu.
 • Vědomé dýchání se neprovádí pod vlivem omamných látek.