Vyzkoušej rychlý a jednoduchý test dechové kondice, který zabere pouhé 3 minuty tvého času. Získáš cenné informace Měření BOLT skóre je klíčovým prvkem sledování a zlepšování kvality dechu.

Měření BOLT skóre je tedy nejen nástrojem pro posouzení respirační kondice, ale i pro objektivní ukazatel úrovně vlastního zdraví. Pravidelné sledování a zařazení dechových cvičení do denního režimu přinesou rychlé a udržitelné zlepšení vašeho celkového fyzického, mentálního a emocionálního stavu!

Změř svoji dechovou kondici a nauč se správně dýchat


Změň svůj dech. Změň svůj život!

Proč měřit BOLT skóre – indikátor stavu tvé respirační a fyzické kondice

🌬️ Indikátor respirační efektivity:

    – BOLT skóre odráží, jak efektivně tvůj organismus využívá kyslík při dýchání. Vyšší skóre naznačuje lepší schopnost těla udržet správnou hladinu oxidu uhličitého. Což má za následek lepší okysličení buněk, tkání, svalů, orgánů a mozku.

📈 Monitorování změn v čase:

    – Pravidelné měření BOLT skóre umožňuje sledovat jakékoli změny v respirační kondici a adaptaci organismu na dechové nebo fyzické cvičení.

🔄 Zpětná vazba o dechovém vzorci:

    – Nižší skóre naznačuje neefektivní dechový vzorec, který může být spojen s různými zdravotními komplikacemi. Tímto způsobem slouží BOLT skóre jako užitečná zpětná vazba pro optimalizaci fyzického tréninku či dechových technik, na kterých právě pracuješ.

💪 Podpora emocionálního a fyzického zdraví:

    – Kvalitní dech je spojen s redukcí stresu, zvýšením energie a celkovým duševním a fyzickým zdravím. Pravidelné sledování BOLT skóre pomůže mít tyto oblasti pod kontrolou a cíleně pracovat na jejich rozvoji.

🎯 Motivace pro dechovou praxi:

    – Sledování pokroku prostřednictvím BOLT skóre motivuje ke každodenní dechové praxi. Vylepšení skóre je vnímáno jako konkrétní ukazatel zlepšení respiračního, fyzického i mentálního zdraví.

🚀 Prevence a optimalizace:

    – Měření BOLT skóre umožňuje včas odhalit případné problémy s dechem a pracovat na prevenci před jejich prohloubením. Také slouží jako nástroj k dosažení optimálního stavu dechové kondice.