Rolí certifikovaného facilitátora je provést Vás bezpečně dechovou terapií. Jeho profesním závazkem je dodržet všechny zásady bezpečnosti a vytvořit prostředí, ve kterém se budete cítit bezpečně. Je ale potřeba brát na vědomí, že facilitátor je průvodce a každý účastník musí převzít zodpovědnost za svoji osobní cestu. Práce s dechem je velmi přínosná, ale musí být vždy prováděna pod vedením kvalifikované osoby. 

Práce s dechem a případné diskuse během sezení nenahrazují odbornou lékařskou péči. Pokud užíváte nějaké léky, nebo jste měli v kterémkoliv okamžiku některé z uvedených kontraindikací jako: schizofrenie, bipolární porucha, epilepsie, srdeční potíže nebo těhotenství, je potřeba o tom informovat facilitátora. 

Jako účastník přebíráte zodpovědnost za svoji cestu a za jakékoliv následky vyplývající ze sezení terapie dechem. Každé sezení končí velkým uvolněním. Výjimečně se ale může stát, že nastane propad, výkyvy nálad, nebo se spouští emoce. Pokud tento stav nastane, je to stav dočasný, který trvá v řádu hodin, maximálně dní.  

I přes veškerou péči facilitátor nenese odpovědnost za žádné škody, zranění, poškození nebo ztrátu osobních věcí. 

Osobní sezení mohou zahrnovat fyzický dotek (např. stisknutí ruky, položení dlaně na břicho kvůli podpoře dýchání, dotek nohou na uzemnění), který slouží jako podpora procesu. Každý účastník má právo kdykoli dotek odmítnout.

Práci s dechem v rámci terapie dechem, prosím, provádějte pouze tehdy, jste-li ochotni převzít odpovědnost za svoji vlastní zkušenost

Pokud se vás týká některá z níže uvedených kontraindikací, je doporučená konzultace s facilitátorem před absolvováním sezení. Není vhodné dýchat ústy, ale pouze nosem a v pomalejším tempu.
Kontraindikace, při kterých je třeba zvážit účast a upravit techniku: těhotenství (především první trimestr), oční vada či onemocnění (např. odchlípnutá sítnice, poškození zraku či očního nervu), vysoký či nízký krevní tlak není-li stabilizováno léky, kardiovaskulární onemocnění, srdeční infarkt či mrtvice v posledních letech, aneurysma břišní či hrudní aorty, nekontrolované onemocnění štítné žlázy, neléčené astma, bipolární porucha, schizofrenie či jiné psychiatrické onemocnění, v případě hospitalizace z důvodů psychiatrického onemocnění v posledních letech, pokud používáte léky na ředění krve, v případě posttraumatického syndromu, nedávný chirurgický zákrok či zranění, osteoporóza.