Během 10 minut čtení této příručky získáš objektivní pohled na otužování, který není ovlivněn trendy na sociálních sítích ani neověřenými radami.

Tato příručka ti poskytne konkrétní a praktické tipy, které ti umožní začlenit otužování do tvého každodenního života s dlouhodobými zdravotními přínosy. 

Získej nezaujatý pohled na otužování a postav svůj přístup na pevných základech vědecky ověřených principů.


Začít můžeš i dnes.

Otužování je velmi často probírané téma.

Avšak mnohdy je obklopeno nejednoznačnými radami a lidovými doporučeními.

Věnuji se skutečně zdravým principům otužování podloženým vědeckými výzkumy, aby sis mohl odbourat mýty od faktů. Rozlišuji mezi aktivitami, které jsou spíše prezentací pro ostatní nebo soutěží a těmi, které jsou skutečně prospěšné pro tvé zdraví.