Vědomý spojený dech: Co mě čeká?

Vědomé dýchání – Conscious breathing.

Vědomé dýchání je způsob, jak se soustředit na svůj dech a být přítomný v danou chvíli. Můžete ho praktikovat na živo nebo on-line. V individuální terapii nebo ve skupině. Jedná se o jemnou a bezpečnou techniku, která vychází ze stovek let starých poznatků a dechových cvičení. Mezi největší benefity patří uklidnění mysli, zrelaxování se, nabití energií, získání vize atd.. Při terapii dosáhnete lehkých stavů tzv. změněného neboli rozšířeného vědomí a hlubšího osobního procesu.

 • Pravidelné vědomé dýchání vám může pomoci rozvíjet schopnost relaxace, i když jste v náročných situacích.
 • Vědomé dýchání přináší často podobné výsledky, jako při psychologických terapiích, konstelacích, meditacích, jógových cvičení atp.
 • Vědomé dýchání může praktikovat kdokoli ve všech věkových kategoriích a může se uplatnit i v různých organizacích, jako jsou školy, firmy nebo nemocnice.

Vědomé spojené dýchání je technika, při které se zaměřujete na spojení mezi vědomým nádechem a výdechem bez přerušení mezi nimi. Zde je to, co můžete očekávat a jaké jsou hlavní přínosy této praxe:

 1. Uvolnění a relaxace: Pravidelné praktikování vědomého spojeného dechu může pomoci uvolnit napětí a stres v těle a umožnit relaxaci. Koncentrace na dech a soustředění na přítomný okamžik pomáhají snižovat úzkost a napětí.
 2. Zlepšení pocitu štěstí a spokojenosti: Vědomé spojené dýchání je metoda, která vás přivádí do přítomného okamžiku. Tím, že se soustředíte na každý dech, jste více propojeni se svým tělem, myslí a emocemi. To může vést ke zvýšení vědomí o sobě samém a k lepšímu vnímání vlastních potřeb a zkušeností.
 3. Pročištění energie: Vědomý spojený dech může pomoci uvolnit zablokovanou energii v těle a vytvořit průtok energie. To může přispět k pocitu svěžesti, vitalitě a rovnováze.
 4. Emoční uvolnění: Během vědomého spojeného dechu se často uvolňují a pročišťují emoční bloky a napětí. Tímto procesem můžete prožít emocionální uvolnění, získat větší emoční stabilitu a vyrovnání.
 5. Posílení imunitního systému: Pravidelná praxe vědomého spojeného dechu může mít příznivý vliv na imunitní systém. Uvolnění stresu a napětí, zlepšení kvality spánku a podpora celkového zdraví mohou přispět k posílení imunitního systému.
 6. Rozvoj sebepoznání a seberozvoj: Vědomé spojené dýchání je také cestou k osobnímu růstu a rozvoji. Praktikování této techniky vám může pomoci objevit hlubší vrstvy sebe sama, získat jasnost a perspektivu na své životní cíle a hodnoty.

Je důležité si uvědomit, že každý jedinec může mít odlišné zkušenosti a přínosy z vědomého spojeného dechu. Je doporučeno vyhledat kvalifikovaného průvod

Průvodce, CCB Breathwork facilitátor:
Kvalifikovaný odborník na Breathwork, který poskytuje individuální a/nebo skupinová sezení. Jsou certifikováni CCB kvalifikací pro Breathwork, která splňuje minimální požadavky stanovené Global Professional Breathwork Alliance. Zdroj: https://ibfbreathwork.org/

Co se děje během sezení?

Můj přístup:

Cílem sezení je cesta sebepoznání, energetické očisty, uvolnění, relaxace. Jemně rozšířené vědomí zpřístupní  hlubší úrovně léčení těla i duše. Získáte pocit vnitřního klidu, jistoty, schopnost koncentrace a motivaci.

Doporučuji najít si tempo dýchání, které vyhovuje vám. Můžete si kdykoli dovolit uvolnit se, zpomalit nebo se zastavit a odpočinout si. Mým přístupem je podpora maximálního uvolnění a individuální osobní cesty. Každé sezení je jedinečné a individuální, jak pro mě, tak pro Vás.

Existují však některé základní prvky, které můžete očekávat při všech sezeních:

Vědomé propojené dýchání.
Základní technikou je obecně aktivní dvoudílný nádech do celého těla nebo-li spodní části břicha a hrudníku následovaný pasivním výdechem ústy. Dech je plynulý jako valivá vlna, s plným pohybem bránice. Dech bude demonstrován na každém sezení, přičemž podrobnější přehled bude uveden v Úvodu do práce s dechem.

Hudba a pohlcující zážitek.
Dynamická, filmová zvuková stopa pomáhá vést vaši cestu a vytváří pohlcující zážitek, který překonává každodenní koncept myšlení.

Slovní náznaky a prostor.
V průběhu sezení vám budou nabízeny slovní pokyny, které vám pomohou vést vás při prožitku, a je zde také prostor pro pouhé dýchání s hudbou a pozorování toho, co vzniká. Zjistil jsem, že příliš mnoho slov může aktivovat myslící mysl, proto vám ponechávám prostor, který vám pomůže prozkoumat nové cesty vhledu a vašeho já.

Soukromý prostor.
Při Terapii Dechem jste vždy v bezpečí, pohodlí a soukromí. Dle Vaší preference si můžete vybrat sezení ve všech možných formátech:

 • individuální
 • malé soukromé skupinky (rodiny, přátele) 1-4 osoby
 • skupinové sezení na míru pro Vaši skupinu ve Vaší lokalitě
 • veřejné skupinové workshopy
 • on-line individuální či skupinové, veřejné či soukromé

Můžete tak vždy podle své preference postupně zkoumat přínosy Terapie Dechem na vlastní kůži a umožnit si autentické prožitky a vyjádření.

Zážitek:
Terapie Dechem probíhá v leže, obvykle se zavřenýma očima. Podle potřeby je můžete kdykoli otevřít, abyste se orientovali v prostoru a vnímali pohlcující vizuální vjemy. Většina sezení trvá přibližně 40-60 minut aktivního dechového cvičení s časem na odpočinek a integraci prožitku.

Každá cesta dechovou prací je jedinečná a vaše zkušenosti se mohou v jednotlivých sezeních značně lišit. Existují však některé společné zážitky, které se při této metodě mohou objevit.

Fyzické projevy

Při dýchání vědomým spojeným dechem dochází k dočasné regulaci nervového systému, která podporuje uvolnění nahromaděného stresu v těle, což jsou energie reakce boj/útěk/zmrazení. Dočasně se také mění hladina kyslíku a oxidu uhličitého a zvyšuje se cirkulace prány v těle. Běžně se v důsledku toho objevuje pocit „bzučení“ a také energie, která se může uvolňovat ve formě brnění, zívání, změn tělesné teploty nebo některých pocitů posunu v těle.

Emocionální projevy

Většina z nás zažívá chronické potlačování emocí. V cestě životem jsme si navíc vyvinuli strategie, jak zvládat traumatizující zážitky. Emocionální energie je často ukládána v těle a psychice a vědomé hluboké dýchání ji často může vynést zpět na povrch k uzdravení a integraci. Představte si Dech jako uvolňovací ventil. Je běžné, že se objevuje radost, láska, smutek, hněv, a dokonce i strach. V rámci bezpečné a vědomě vedené terapie pro uzdravení a harmonii můžeme těmto energiím umožnit, aby se uvolnili a prosýcháním odešli navždy z našich těl. Díky tomu se můžeme cítit klidnější, s menším vnitřním nesouladem a napětím. Cítit se lehčí, spokojenější a šťastnější.

Vizionářské a transpersonální zážitky s vědomým propojeným dýcháním

Předpokládá se, že dechová cvičení tlumí „režim výchozího nastavení“ mozku, což může vést ke snížení mentálního šumu. Lidé to často prožívají jako bezčasí a transcendenci ega-mysli. V tomto stavu se může objevit vhled, vzpomínky nebo vize. Může to být také čas inspirace k novým projektům a tvůrčím činnostem. Často dochází k prožitku unášení do stavu jasnosti, podobného prostoru mezi bděním a spánkem, a možná i k prožitku hlubokého klidu a míru.

Jaké jsou výhody vědomého propojeného dýchání?
Dechová cvičení mohou být přínosná pro každého, kdo hledá hlubší sebepoznání. Vnitřní klid, jistotu, energii a má zájem na aktivaci svého plného potenciálu.

Dechová práce může:

 • Zmírnit úzkost a depresi a snížit stres
 • Podpořit emoční uvolnění
 • Získat energii a zvyšovat vitalitu
 • Podpořit regulaci nervového systému a odolnost vůči životním zkušenostem
 • Podporovat zbavení traumat a strachů
 • Podporovat duševní jasnost
 • Rozšířit vědomí a otevřít nové cesty vidění a porozumění

Terapie Dechem spočívá v přivedení většího uvědomění do vašeho těla a mysli. Slouží také jako přístupová brána k zážitkům rozšířeného stavu vědomí. Při terapii se orientuji na sebepoznání, získání energie, léčení těla i duše a vhled.

Kdy je třeba účast zvážit?

Přestože dechová cvičení mohou být přínosná pro každého, existují některé fyzické a psychické stavy, u nichž se tato práce nedoporučuje vzhledem k fyziologickým změnám, k nimž může dojít při nadměrném dýchání, a k možnosti vzniku neobvyklých stavů vědomí.

Tento styl dechové práce NEDOPORUČUJEME, pokud jste těhotná nebo máte: schizofrenii, bipolární poruchu nebo psychózu v anamnéze, epilepsii, neléčený vysoký krevní tlak nebo glaukom, těžké trauma a/nebo posttraumatickou stresovou poruchu v anamnéze. Osoby s astmatem by si měly vzít inhalátor.

Máte-li jakékoli pochybnosti o tom, zda je pro vás terapie vhodná, doporučujeme vám poradit se se svým lékařem. Kdykoliv se s dotazy obraťte též na mě.

Co si mám na sezení připravit?

Útočiště poskytuje vše, co potřebujete pro své sezení dechové práce. Kromě toho můžete zvážit následující doporučení před a po sezení, abyste se připravili a integrovali svůj zážitek:

Před sezením:

 • Načasování. Naplánujte si sezení na dobu, kdy budete mít ve svém rozvrhu prostor a nebudete muset okamžitě přepínat na pracovní nebo společenské povinnosti.
 • Oblečení. Vezměte si volné, pohodlné oblečení.
 • Strava. Před sezením se zdržte velkého jídla, protože dechová cvičení nejsou ideální s plným žaludkem.
 • Tužka a papír. Vezměte si s sebou deník, abyste si mohli zaznamenávat vhledy, které se objeví.
 • Svačinu. Po sezení si vezměte svačinu bohatou na bílkoviny, protože Breathwork může vyvolat chuť k jídlu a svačina vám může pomoci cítit se pevněji na zemi, než se pustíte do dalšího dne.

Po sezení

Hodně pijte. Abyste podpořili energetické a detoxikační aspekty – a dehydrataci, ke které může dojít při dýchání ústy, dbejte na dobrou hydrataci vodou a elektrolyty.

Uzemňujte se. Snězte výživné jídlo, čokoládu dejte si koupel s epsomskou solí, jděte na pomalou procházku ven nebo si zacvičte pomalou flow jógu či jin jógu. Mačkejte, žmoulejte v rukou krystaly či kameny.

Pište si deník, kreslete nebo si najděte nějaký symbol. Abyste pomohli přenést poznatky a zkušenosti z toho, čeho jste se dotkli, do svého každodenního života a vědomí, může vám pomoci psát o své cestě nebo dokonce nakreslit obrázek či symbol. Pokud se vám vybavily nějaké obrazy nebo motivy, můžete si také najít obrázek, který si dáte na noční stolek nebo na pracovní stůl – vizuální připomínku, která vám zážitek připomene.

Všímejte si svého okolí. Je běžné, že se po hluboké dechové terapii cítíte energeticky citliví (po několik dní), proto buďte opatrní a vyhýbejte se místům nebo lidem, kteří by vás mohli zahltit.

Sdílejte. Může být pro Vás velice užitečné sdílet a zpracovat svůj zážitek do slov s průvodcem či ostatními účastníky při skupinových sezeních.

Terapie Dechem je jednou z nejmocnějších dostupných metod léčení a sebepoznání.

Těším se, že se o ni budu moci podělit i s tebou.

Jste připraveni zažít Terapii Dechem?

Vědomé spojené dýchání historie

Vědomé spojené dýchání je prožitková praxe, která využívá vědomé propojené dýchání a techniky těla a mysli k podpoře fyzické, emocionální, mentální a duchovní úrovně. Je to dechová technika, při které se záměrně propojuje nádech s výdechem bez jakýchkoli přestávek. Počátky používaných technik sahají do tísíce let staré historie. V moderní době započal výzkum a celosvětově proslul Stanislav Grof, zakladatel školy Holotropního dýchání v 70. letech 20. století. Zhruba ve stejné době byla založena škola Rebirthing Breathwork – vědomého propojeného dýchání, které původně popsal Leonard Orr.

Propojování nádechu a výdechu způsobuje změny ve fyziologii těla a umožňuje vstoupit do změněných stavů vědomí. Vědomé propojené dýchání umožňuje rozvíjet hluboké uvědomění si sebe sama, našeho spojení se sebou samým, ostatními a přírodou, což poskytuje základ pro hluboký osobní rozvoj.

Z Holotropního dechu a Rebirthing Breathwork se vyvinuly další školy vědomého propojeného dýchání, z nichž každá kombinuje různé léčebné modality se základní dechovou praxí. Těmito modalitami mohou být: hudba, zvuk, práce s tělem, voda, afirmace a koučování. Kombinace práce s dechem a dalších terapeutických přístupů rozvinuly  tyto praktiky do silného psychoterapeutického přístupu.

Podobné příspěvky