DECH znamená POHYB

Věděli jste, jak rychle se pohybujeme, i když nic neděláme? Tedy, když jen například sedíme a „jen“ dýcháme.

Život je neustálá změna a cesta vpřed! Nic nezůstává stejné. Propojení dechu a pohybu je naprosto přirozené. Umožňuje nám jít dál. Zjišťuje nám prožitek přítomného okamžiku a zároveň nám nabízí potenciál budoucnosti.

Když jen sedíme nebo ležíme či meditujeme a pozorujeme dech, zdánlivě se vše zpomaluje, až zastavuje. Přesto náš organismus vykonává každou vteřinu našeho života miliardy miliard chemických reakcí (katalýzy). Dech nás také rozpohybuje díky 25 tisícům nádechů a výdechů každý den, i když si většiny z nich ani nevšimneme. 

A i když si připadáme naprosto nehybní vůči blízkému okolí, řítíme se kolem naší osy, kolem slunce, naší galaxií a vesmírem neuvěřitelnou rychlostí stále vpřed. Země se otáčí rychlostí 1074 km/h , Země obíhá okolo Slunce – 108 000 km/h, Sluneční soustava se pohybuje okolo centra naší galaxie rychlostí asi 900 000 km/h. Jeden oběh trvá až 250 milionů let. Zatím jsme tak slavili jen asi 20 až 25 galaktických narozenin.

Cvičením je nejlépe se věnovat každý den a vytvořit si takto svůj pravidelný návyk. Jakmile si je osvojíte, je možné je přenést do situací všedního dne, například před zkoušením ve škole, vystoupením před lidmi, vyšetřením u lékaře a dalšími napěťovými situacemi.

Podobné příspěvky