Rozhovor s Robinem Čumpelíkem, Inovace Republiky

Natočeno 2. 4. 2024, zveřejněno 10.4.2024

Kdo je profesor Konstantin Buteyko? Jak poznat sám sebe? Co vyučoval ukrajinsko-ruský vědec? Jak zdravě dýchat? Technika zdravého dýchání? Co je v knize Dech? Co je to terapie dýchání? Přejídáme se dechem stejně jako jídlem? Jaké jsou znalosti několik tisíc let? Jak je důležité dýchání? Dech nás vrací k sobě? Jaké jsou techniky dýchání? “Cesta s dechem je cesta k sobě,” říká v rozhovoru Jan Žalud, který se věnuje zdravému dechu a dechové terapii.

Inovace Republiky – Snažíme se přinášet spolupráci při hledání nových cest, sdílení myšlenek a podporovat kreativní diskuzi, která má přispívat k většímu porozumění a jednotě mezi lidmi. Cílem je vytvářet otevřené prostředí, sdílet vize, inspirovat se a postupně tak vytvářet ideovou základnu k vědomé transformaci společnosti. Více informací, audio podcasty, newsletter, články, akce na www.inovacerepubliky.cz. Připravujeme knihu Inovace Republiky.

00:00 02:42 Čím se zabýval před dýcháním? 02:42 05:34 Proč se věnuje dechové terapii? 05:34 07:24 Jak se dostat sám k sobě? 07:24 12:35 Jak poznávat vlastní dýchání? 12:35 14:07 Jak je důležité dýchání u sportu? 14:07 18:38 Jak studuje zdravé dýchání? 18:38 24:32 Jak nás ovlivňuje dnešní prostředí? 24:32 27:43 Co doporučit lidem ke studiu? 27:43 31:21 Kdo se nejvíce účastní ceremoniálů?

Podobné příspěvky